ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L50
original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L49
original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L52
ธุรกิจซิมมือถือ
ธุรกิจเครือข่ายซิมโทรศัพท์มือถือ

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E7 1
บริษัท Original Network-ออริจินอล เน็ทเวิร์ค
   คือ บริษัทธุรกิจเครือข่ายมิติใหม่ ที่สร้าง Passive ได้อย่างแท้จริง นั้นคือ ธุรกิจเครือข่ายซิมโทรศัพท์มือถือ

ออริจินอล เน็ทเวิร์ค  เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับชึวิตเรา ที่ต้องใช้มันอยู่แล้ว ทำแบบง่ายๆ สบายๆ เปลี่ยนกิจวัตร ให้เป็นกิจการ นำสิ่งที่จำเป็นต้องใช้... มาสร้างก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง  ซิม Original Network เป็นซิมรูปแบบใหม่ ที่ใช้ชื่อทางธุรกิจว่า Original Business SIM การหนดให้ผู้ที่สนใจและนักธุรกิจทั่วไป ที่มองเห็นโอกาศทางธุรกิจ เข้ามาสร้างรายได้ โดยบริษัทกำหนดช่องทางการสร้างรายได้ 4 ช่องทาง   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแผนรายได้ธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

สร้างรายได้ธุรกิจซิมมือถือ

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L71
บริษัท Original Network-ออริจินอล เน็ทเวิร์ค คือ
บริษัทที่เป็นธุรกิจเครือข่ายมิติใหม่ ที่สร้าง Passive Income ได้อย่างแท้จริง นั้นคือ ธุรกิจเครือข่ายซิมโทรศัพท์มือถือ

เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชึวิตเรา ที่ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์บนมือถือมาทำการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรมต่างๆ บนมือถือ ปัจจุบันซิมโทรศัพท์มือถือมันจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่า Internet of Things  ดังนั้น ถ้าเรานำสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทุกวัน   มาสร้างเป็นธุรกิจได้มันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เสียเงินทิ้งไปแต่ละเดือน  มันกลับมีค่าสร้างผลตอบแทนที่มีประโยชน์กลับคืนมาได้ 

ซิม Original เป็นซิมธุรกืจรูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมกับช่องทางการสร้างรายได้ 4 ช่องทาง  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแผนรายได้ธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

CAT TELECOM
CAT TELECOM คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ที่เป็นบริษัท รัฐวิสาหกิจ ที่สร้างโครงค่ายสัญญาณ มากกว่า 14000 ต้น ในประเทศไทย

MVNO
MVNO คือ Mobile Virtual Network Operator เป็นลักษณะหนึ่งของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้วยตัวเอง แต่อาศัยเครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นแล้วนำมาจำหน่ายต่อผ่านโปรโมชั่นและช่องทางการตลาดของตัวเอง 

กสทช
กสทช คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กำหนดในร่างหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่มีคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ่ง จำนวน 10% ให้กับเอกชนที่มีความประสงค์จะทำการตลาดในลักษณะ MVNO (Mobile Virtual Network Operator หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ไม่ได้วางโครงข่ายเอง

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

การมีระบบ Operator ซิมมือถือรองรับธุรกิจ

บริษัท Original Network-ออริจินอล เน็ทเวิร์ค   ทำธุรกืจปีทีผ่านมาของ  เป็นเวลา 6 จากกลางปี 2016 — สิ้นปี 2016  พบว่า ธุรกิจ Original Gold  มีการเติบโตสูงในเกือบทุกจังหวัด

นปี 2017   บริษัท Original Network ในธุรกิจของ Original Gold   มีแนวโน้มการเติบโตการทำธุรกิจของบริษัทในทิศทางที่ดี จึงได้ทำการตัดสินใจ ขับเคลื่อนธุรกิจใหม่แบบเต็บรูปแบบมากขึ้น ทำสัญญากับบริษัท Cat Telecom  โดยตรง และเปิดระบบ  Operator เอง ในนาม My cat เพื่อ     บริหารจัดการซิมเครือข่ายเป็นของบริษัทเอง  รูปแบบเดียวกันกับ เครือข่ายมือถือที่ให้บริการในประเทศไทย  ทำให้สามารรถจัดโปรต่างๆ ออกมาได้เอง  เพื่อต่อสู้ในการทำธุรกิจสัญญาณเครือค่ายโทรศัพท์มือถือ

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

การพัฒนาสัญญาณโทรศัพท์และระบบมือถือในบัจจุบัน

การใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน  มีการพัฒนารูปแบบระบบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จากอดีตถึงปัจจุบัน (ระบบ 1G แบบ Analog —4Gแบบ ดิจิตอล Digital ) ทำให้เราทำงานกับระบบคลื่นสัญญาณแบบ 4G  ที่เป็นทั้งสัญญานโทรศัพท์และสัญญานอินเตอร์เน็ต ได้เร็วมากขึ้นและสะดวกขึ้น

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เพียรแค่ใช้โทรเท่านั้น  แต่ละบริษัทมีการแข่งขันพัฒนารูปแบบโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพสูงและสวยงามมากขึ้น  ทำให้โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว หรือเป็นปัจจัย 5 ของมนุษย์ที่จำเป้นในชีวิต

โอกาศทางธุรกิจซิมมือถือในปัจจุบัน

จากการเก็บสถิติ ปี 2559 จำนวนโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย  มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  เฉลี่ยแล้วประมาณ 155% เท่าของจำนวนประชากรของประเทศไทย  ทำให้คาดการณ์ประมาณการได้ว่า จำนวนการใช้ซิมโทรศัพท์มึอถือ  จะเพิ่มขึ้นเท่าไร ?  โอกาศการทำธุรกิจเครือข่ายซิมโทรศัพท์ จะประสพความสำเร็จได้มากแค่ไหน ? 

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

มองโอกาสการใช้ซิมมาสร้างธุรกิจเครือข่ายซิม จะเป็นไปได้แค่ไหน ! 

เนื่องจากธุรกิจนี้  ไม่ได้ไปขายสินค้าอะไรเลย แต่เป็นการใช้สิ่งที่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตทุกเดือนอยู่แล้ว มาทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้กลับขึ้นมาเท่านั้นเอง 

สำหรับคนที่เป็นสมาชิกบริษัท Original Network-ออริจินอล เน็ทเวิร์ค จะมีทั้งแบบ 2 แบบ คือ
1.  คนที่ต้องการต้องการใช้โปรซิมโทรศํพท์ + เน็ต จริงๆ เพื่อทำธุรกิจ  
2. คนที่ต้องการเข้ามาเพื่อสร้างรายได้ หรือเป็นนักธุรกิจเครือข่าย 

แนวทางการเป็นนักธุรกิจนี้  ที่จะประสพความสำเร็จเป็นไปได้ไม่ยากเลย เพราะสินค้าไม่ได้ไปเบียดเบียนความรู้สึกทำให้เขารู้สึกว่าต้องจ่ายเงินเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  แต่การจ่ายเงินในสิ่งที่ต้องจ่ายรายค่าบิรการรายเดือนอยู่แล้ว   

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

เอกสารบริษัทรองการทำงานของสมาชิก

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold CCI 000186 original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold CCI 000185 25281 2529บริษัท ออริจินอล เน็ทเวิร์ค Original Network

ธุรกิจ Original Gold ซิมเครือข่ายมือถือ...ยุดดิจิตอล

ธุรกิจซิม Original Gold สร้างร้ายได้ !

โอกาสการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

➡ ธุรกิจนี้ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือมาทำการตลาดเครือช่าย !
➡ ปัจจุบัน การเรียนรู้/ทำธุรกรรมส่วนใหญ่ 80 % ผ่านมือถือ
➡ 
การใช้ชีวิตในปัจจุบันสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งในในชีวิตไปแล้ว
➡ ซิมโทรศัพท์มือถือในไทยมีมูลค่าการตลาดสูงถิง ประมาณ  440000 ล้านบาท

ธุรกิจนี้ สร้างรายได้ หลักล้านได้อย่างไร ? ดูแผนธุรกิจ

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่จำเป็น ขาดไม่ได้  ไม่ฝื่นความรู้สึกใดๆ ไม่ต้องขายสินค้า !
 
ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ทำง่าย  เพราะคนส่วนใหญต้องใช้บริการอยู่แล้ว
เงือนไขการทำการทำธุรกิจ ง่ายมาก เปลี่ยน/ใช้บริการ  Operator เท่านั้น
➡ 
แผนธุรกิจสร้างสายงานที่บังคับให้สมาชิกช่วยเหลือกันทั้งหมด !

 

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L61

การสร้างธุรกิจในตลาด ในยุด 4.0

การตลาดในยุด 4.0 เกี่ยวข้องกับธุรกิจซิมอย่างไร 

     การตลาดยุคปัจจุบันนี้ เป็นการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing )   เป็นยุคที่เกี่ยวกับโลกธรกิจที่เปิดกว้างทางความคิด ไร้มิติ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม  และยังเป็นยุคของความแตกต่าง เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ที่ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่สะดวกและไร้พรหมแดน เน้นการนำไปใช้กับทุกเครื่องมือ เชื่อมโยงการตลาด Online และOffline 

    มองโอกาศทางธุรกิจ การเชื่อมโยงระบบกันทั้งหมดทำให้ความเป็นอยู่คนและทุกธุรกิจต้องปรับตัวกันทั้งหมด    ธุรกิจที่ทำกันเกีอบทั้งหมดก็จะใช้งานผ่านออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตกันหมด   ปริมาณการใช้โทรศัพท์และซิมมือถือ จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในไม่ช้า

ดูข้อมูลเพ่ิมเติม

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network L62

ติดต่อสอบถาม

063 -2789928

ธุรกิจในปี 2016

การเติมโตได้อย่างรวดเร็ว

EX .นักธุรกิจสร้างรายได้

นักธุรกิจเติบได้อย่างรวดเร็ว 

ติดต่อสอบถาม

063 -2789928


บริการของบริษัท Original Network

Bussiness Hub Agency

เป็นระบบร่วมสินค้า

สมาชิกมีส่วนร่วมกับสินค้า
ในระบบ Original Gold

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E6

ดูรายละเอียด

SIM Operator

เปิดโอเปอเรเตอร์ซิม

บริหารจัดการซิมมือถือ
จัดโปรโมทชันซิมมือถือ

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E5

ดูรายละเอียด

Master Gard

บัตรถอนเงินด่วน

ถอนเงินออกจาก Ewallet
ซื้อสินค้าได้ที่รับบัตรเครดิต 

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E4

ดูรายละเอียด

เป็าหมายธุรกิจ

ตั้งเป้าการใช้ซิมมือถือ 40 ล้าน
สมาชิกจำนวนมากมีรายได้สูง

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E2

ดูรายละเอียด

การรักษายอดธุรกิจ

สมาชิกเลือกจ่ายเงิน 2 แบบ 
รายเดือน 699  / 1399 บาท

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E8

ดูรายละเอียด

ระบบการเรียนรู้ธุรกิจ

เรียนรู้ธุรกิจที่บริษัท 
เรียนรู้ทางออนไลน์

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold Original Network E3

ดูรายละเอียด

Original Network

ข้อมูลสินค้า
Original Gold

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold original logo 33

สร้างรายได้จากคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ /  และเล่นเน็ต ในโลกยุดดิจิตอล

 

original gold ธุรกิจซิมมือถือ Original Gold